Click here to Visit the RBI’s new website

About Us


Executive Directors (present and former)

Name Tenure
From To
Smt. Charulatha S. Kar 01.07.2024 onwards  
Shri Arnab Kumar Chowdhury 03.06.2024 onwards  
Shri R. Lakshmi Kanth Rao 09.05.2024 onwards  
Shri Manoranjan Mishra 01.11.2023 onwards  
Shri Muneesh Kapur 03.10.2023 onwards  
Shri P. Vasudevan 03.07.2023 onwards  
Shri Neeraj Nigam 03.04.2023 onwards  
Dr. Sitikantha Pattanaik 02.05.2022 28.09.2023
Dr. Rajiv Ranjan 02.05.2022 onwards  
Dr. Deepak Kumar 03.01.2022 30.04.2024
Shri Ajay K. Choudhary 03.01.2022 31.10.2023
Shri Ajay Kumar 20.08.2021 onwards  
Shri Jose J. Kattoor 04.05.2021 30.06.2023
Shri Radha Shyam Ratho 11.12.2020 onwards  
Shri Rohit Jain 11.12.2020 onwards  
Shri R. Subramanian 11.12.2020 31.05.2024
Shri Jayant Kumar Dash 12.10.2020 onwards  
Shri Vivek Deep 01.09.2020 onwards  
Shri Saurav Sinha 01.09.2020 28.06.2024
Dr. Mridul Kumar Saggar 01.07.2020 29.04.2022
Dr. O.P. Mall 01.06.2020 onwards  
Smt. Indrani Banerjee 02.03.2020 30.11.2020
Shri P. Vijayakumar 02.03.2020 31.05.2021
Dr. Janak Raj 24.01.2020 30.06.2020
Shri T. Rabi Sankar 02.12.2019 02.05.2021
Shri S.C. Murmu 01.11.2019 onwards  
Shri Anil Kumar Sharma 01.08.2019 31.03.2023
Smt. Nanda S. Dave 01.07.2019 31.08.2020
Dr. Rabi N. Mishra 14.06.2019 31.08.2020
Smt. Lily Vadera 01.02.2019 29.10.2020
Shri Eugene E. Karthak 01.02.2019 28.06.2019
Smt. Parvathy V. Sundaram 14.08.2018 29.11.2019
Smt. Rosemary Sebastian 14.08.2018 31.05.2019
Smt. Sudha Balakrishnan (CFO) 17.05.2018 onwards  
Shri A.K. Misra 01.01.2018 31.07.2018
Smt. Uma Shankar 04.12.2017 31.10.2019
Shri S. Ganesh Kumar 01.06.2017 28.02.2020
Smt. Malvika Sinha 03.04.2017 28.02.2020
Smt. Surekha Marandi 02.01.2017 31.07.2019
Shri M. Rajeshwar Rao 07.11.2016 08.10.2020
Shri Sudarshan Sen 04.07.2016 31.01.2019
Shri B.P. Kanungo 01.03.2016 02.04.2017
Shri Deepak Singhal 02.11.2015 31.01.2019
Smt. Meena Hemchandra 01.06.2015 30.11.2017
Dr. M.D. Patra 07.10.2014 14.01.2020
Shri G. Mahalingam 07.10.2014 04.11.2016
Shri K.K. Vohra 07.10.2014 31.05.2018
Shri Chandan Sinha 25.04.2014 31.05.2017
Shri U.S. Paliwal 25.04.2014 30.12.2016
Shri N.S. Vishwanathan 25.04.2014 03.07.2016
Dr. Deepali Pant Joshi 01.01.2013 31.12.2017
Shri Jasbir Singh 01.08.2012 31.10.2015
Shri G. Padmanabhan 04.07.2011 29.05.2015
Shri P. Vijaya Bhaskar 13.06.2011 29.02.2016
Shri B. Mahapatra 13.06.2011 28.08.2014
Shri R. Gandhi 01.03.2011 02.04.2014
Shri S. Karuppasamy 27.01.2011 31.01.2014
Shri D.K. Mohanty 13.10.2008 29.05.2020
Shri G. Gopalakrishna 03.12.2007 20.04.2014
Shri H.R. Khan 03.12.2007 03.07.2011
Shri V.S. Das 11.11.2005 31.07.2012
Shri Anand Sinha 11.11.2005 18.01.2011
Shri C. Krishnan 01.08.2005 28.02.2011
Shri V.K. Sharma 22.09.2004 31.12.2012
Shri P.V. Subba Rao 19.03.2004 31.07.2005
Smt. Shyamala Gopinath 01.03.2003 20.09.2004
Shri N.H. Siddiqui 12.06.2003 31.07.2004
Shri A.V. Sardesai 12.06.2003 30.09.2005
Smt. Usha Thorat 01.04.2003 09.11.2005
Shri P.K. Biswas 01.03.2003 04.10.2007
Shri Y.S.P. Thorat 01.03.2003 16.03.2004
Shri N. Sadasivan 10.12.2001 30.11.2003
Smt. K.J. Udeshi 01.08.2001 09.06.2003
Shri J.R. Guha 01.05.2001 30.04.2002
Shri Mohammad Tahir 01.04.2001 31.03.2003
Shri K.L. Khetarpaul 01.03.2001 10.06.2003
Shri S.L. Parmar 01.02.2001 31.01.2003
Dr. R.B. Barman 03.11.2000 31.07.2008
Shri D.P. Sarda 01.09.2000 30.09.2001
Shri P.B. Mathur 18.02.2000 28.02.2003
Shri P.R. Gopala Rao 18.02.2000 28.02.2001
Shri M.R. Umarji 01.09.1999 30.11.2001
Shri G.P. Muniappan 01.08.1999 31.03.2001
Shri M.G. Srivastava 01.07.1999 31.01.2001
Shri I.D. Agarwal 01.12.1998 31.12.2000
Shri A. Chandramouliswaran 03.11.1998 31.10.2000
Shri Khizer Ahmed 01.11.1998 31.01.2000
Shri S.M. Taqi Husaini 01.06.1998 30.06.1999
Shri B.S. Sharma 01.11.1997 30.11.1999
Shri S. Gurumurthy 01.05.1997 31.07.1999
Shri C. Harikumar 01.01.1997 30.11.1998
Shri V. Rangarajan 01.07.1996 31.10.1997
Dr. A. Vasudevan 01.05.1996 31.08.2000
Shri V. Subrahmanyam 01.12.1995 31.10.1998
Shri J.R. Prabhu 01.12.1995 30.04.1997
Shri S.A. Hussain 04.10.1995 31.05.1998
Shri B.K. Pal 04.10.1995 31.12.1996
Shri Jagdish Capoor 03.04.1995 31.12.1996
Shri D.S. Ramachandra Raju 04.05.1994 30.06.1996
Shri S.N. Razdan 04.05.1994 30.11.1995
Shri O.P. Sodhani 02.09.1993 30.11.1995
Shri P.B. Kulkarni 14.09.1992 01.09.1993
Shri A.P. Aiyer 14.09.1992 30.09.1995
Shri W.S. Saraf 01.02.1992 30.04.1996
Shri M.L.T. Fernandes 01.02.1991 31.03.1995
Kum. I.T. Vaz 01.01.1990 30.09.1995
Kum. V. Visvanathan 01.01.1990 30.06.1994
Shri  S.S. Tarapore 20.07.1988 29.01.1992
Shri R. Janakiraman 01.12.1987 15.05.1990
Shri S.N. Bagai 02.02.1987 31.12.1989
Shri U.K. Sarma 26.08.1985 31.12.1989
Shri Abdul Hasib 02.01.1985 28.02.1987
Dr. Y.B. Damle 01.08.1984 04.08.1985
Shri C.V. Nair 28.03.1984 31.03.1986
Shri V.B. Kadam 11.12.1982 31.12.1984
Shri T.N.A. Iyer 11.12.1982 30.11.1987
Shri B.N. Srivastava 25.07.1982 31.07.1984
Dr. H.B. Shivamaggi 01.03.1982 31.03.1983
Dr. P.D. Ojha 01.03.1982 28.04.1985
Shri R. Mitra 01.06.1981 24.07.1982
Dr. M.V. Hate 08.08.1979 28.02.1982
Shri K.C. Banerjee 08.08.1979 28.02.1982
Shri W.S. Tambe 01.06.1978 31.12.1984
Shri V.V. Divatia 25.08.1977 25.08.1979
Shri K. Madhava Das 28.06.1977 27.06.1979
Shri S.D. Deshmukh 03.01.1977 26.06.1977
Dr. A.K. Banerji 06.09.1976 07.08.1979
Shri J.C. Luther 01.11.1975 03.01.1977
Shri P.R. Nangia 09.09.1974 28.12.1975
Dr. K.S. Krishnaswamy 21.03.1973 28.12.1975
Dr. C.D. Datey 21.03.1973 30.03.1977
Shri K.N. Mehta 22.01.1971 08.09.1974
Shri V.G. Pendharkar 01.03.1970 18.02.1973
Shri K.C. Mittra 22.06.1969 04.01.1971
Shri D.N. Maluste 19.03.1967 22.06.1969
Shri R.K. Seshadri 01.06.1966 25.07.1973
Shri N.D. Nangia 26.05.1966 18.03.1967
Shri D.R. Joshi 01.06.1961 31.05.1966
Shri C.S. Divekar 10.07.1959 11.11.1962
Dr. B.K. Madan 10.07.1959 30.06.1964
Shri J.V. Joshi 11.01.1953 10.01.1955
Shri B. Venkatappiah 04.10.1950 30.06.1955


Top